• Ул. 7 Бр.181 Долно Лисиче, Скопје
  • +389 75 435 776 | +389 75 221 218

За нас

Лиценци и Сертификати

За нас

OVLASTUVANJE PPA1  OVLASTUVANJE SISTEMI1 

ДЕЛТА МКС - Скопје е специјализирана компанија во доменот на противпожарна заштита. Како компанија постои од 1998г, и успешно напредува во противпожарната заштита следејќи ги светските технологии, иновации и стандарди.
Компанијата е екипирана со стручен кадар за заштита од пожари - инжинери за заштита од пожари, квалификувани и овластени сервисери за оддржување на противпожарната опрема (ПП-апарати, хидранти, стабилни системи за рано откривање, дојавување и гасење на пожари).
Компанијата ДЕЛТА МКС - Скопје е членка на групацијата за противпожарна заштита.
Нашата професионалност и сериозност ја потврдува и ДЗС при Владата на Р.М. издавајќи ги сите потребни сертификати и овластувања.

ATEST  ATEST 2 ATEST 3

 

 

ДЕЛТА МКС - Скопје е специјализирана компанија во доменот на противпожарна заштита. Како компанија постои од 1998г, и успешно напредува во противпожарната заштита следејќи ги светските технологии, иновации и стандарди.

Следете не