• Ул. 7 Бр.181 Долно Лисиче, Скопје
  • +389 75 435 776 | +389 75 221 218

Хидрантска опрема

Делта МКС

Хидрантска опрема

Еднокрилен ормар (HO-NH) за надземен хидрант

Состав:   hidrantska4
Метален ормар 1080х564х252mm

парче 1

Хидрантско црево Ø52, L = 15m, раб.притисок 16 бара, со спојки парче 2
 Хидрантска млазница Ø52, обична парче 2
 Клуч за надземен хидрант парче 1
 Клуч “ABC” за спојки парче 1
Клуч “C” за спојки  парче 1


Двокрилен ормар (HO-V) за подземен хидрант

Состав:   hidrantska5
Метален ормар 1080х1080х144mm

парче 1

Хидрантско црево Ø52, L=15m, раб.притисок 16 бара, со спојки парче 4
Хидрантски продолжеток B/2C парче 1
Хидрантска млазница Ø52, обична парче 2
Клуч “ABC” за спојки парче 1
Клуч “C” за спојки парче 1
Клуч “T” парче 1


 
Двокрилен ормар (HO-P) за гасење со пенило

Состав:   hidrantska6
Метален ормар 1080х1080х256mm

парче 1

Хидрантско црево Ø52, L=15m, раб.притисок 16 бара, со спојки парче 2
Млазница за тешка пена парче 1
Меѓумешалка 200L/min парче 1
Хидрантска млазница Ø52, со регулатор парче 1
ПВЦ туба 20L за пенило парче 2
Пенило 6% кгр 40
Клуч “C” за спојки парче 2Ѕиден хидрантски ормар (HO-Z)

Состав:   hidrantska7
Метален ормар 500х500х140mm

парче 1

Хидрантско црево Ø52, L=15m, раб.притисок 16 бара, со спојки парче 1
Хидрантска млазница Ø52, обична парче 1
Кос вентил Ø52 со спојка парче 1

 

hidrantska1     hidrantska2
       
hidrantska3      

ДЕЛТА МКС - Скопје е специјализирана компанија во доменот на противпожарна заштита. Како компанија постои од 1998г, и успешно напредува во противпожарната заштита следејќи ги светските технологии, иновации и стандарди.

Следете не